Odpowiedzi

2009-11-15T11:33:52+01:00
Ruch egzekucyjny był to ruch polityczny średniej szlachty w XVI. Głównie chodziło o umocnienie państwa, osłabienie pozycji magnatów i duchownych, po części zwiększało to władze królewską. Ruch ten, chciał aby 'wyegzekwowano' prawa zapewnione szlachcie na sejmikach i sejmach. Chciano m.in - zapewnić swobodę wyznania, zlikwidować odrębność Prus, utworzenia stałego wojska i osłabienia pozycji mieszczaństwa.

proszę :)
3 2 3
2009-11-15T11:35:39+01:00
Ruch polityczny średniej szlachty mający na celu przeprowadzanie reform w dziedzinie śądownictwa skarbowości i wojsk
Jednym słowem ruch ten odbierał ziemie magnatom którzy je sobie przywłaszczyli
6 2 6
2009-11-15T11:40:29+01:00
-Celem działalności ruchu egzekucyjnego,skupiającego średnią szlachtę,było doprowadzenie do wykonywania prawa w Przeczpospolitej.Skontrolowano dochodowość dzierżawionych królewszczyn i zabezpieczono je przed alientacją.
3 1 3