Tytuły Jezusa:
-syn boży
-Emmanuel
-Mesjasz
-nauczyciel
-król
-syn człowieczy
-pan

Uzasadnij każde z nich w dwóch zdaniach . Np. Nazywamy go synem bożym, bo Bóg zesłał go na ziemie jako swojego syna i coś tam coś. :) proszę o szybkie odpowiedzi

3

Odpowiedzi

2009-11-15T11:50:22+01:00
Syn Boży- bóg zesłał go na ziemie. głosił prawdy o Bogu.
Emmanuel- Symboliczne imię z hebrajskiego 'immanu 'el - Bóg jest z nami. W ikonografii wschodniochrześcijańskiej istnieje typ przedstawiania Chrystusa nazwany Emmanuel.
mesjasz- syn Boży, umiłowany, jedyny, prawdziwy.
nauczyciel- nauczał głosił uzdrawiał. przekazywał wiedzę o bogu i uczniom.
król- jedyny, ten który rządzi ale nie wychodzi przed tłum. skromny ale potężny.
syn człowieczy- syn marji, zwykłej kobiety. O wielkim sercu.
pan- władca w niebiosach. ten który czuwa nad nami
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:05:28+01:00
Tytuły Jezusa:
-Syn Boży- nazywamy Go tak, gdyż jest Synem Boga
-Emmanuel- znaczy z hebrajskiego "Bóg jest z nami", dlatego tak nazywamy Jezusa, syna Boga
-Mesjasz- gdyż jest wybawcą ludzi za ich grzechy, zesłanym przez Boga Ojca
-nauczyciel- ponieważ nauczał ludzi jak życia zgodnie ze słowami Boga
5 4 5
2009-11-15T17:18:01+01:00
Syn Boży - Jezus jest Synem Bożym w takim sensie, że jest Obrazem Boga w ciele człowieka. Jezus jest Bożym Synem dlatego, że został poczęty przez Ducha Świętego.

Emmanuel- z hebrajskiego 'immanu 'el - ,,Bóg jest z nami".

Mesjasz- tytuł ten został nadany przez św. Piotra.,,Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie ? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

Nauczyciel - Jezus jest nauczycielem. Uczy słowami i czynami.
Głosił Królestwo Boże i nauczał Apostołów.

Król - Odniesienia do królowania Jezusa są dość wyraźne w Liście do Hebrajczyków. Jezus zasiada na wiecznym tronie. W ręku trzyma berło sprawiedliwości. Jest ukoronowany, a wszyscy są Mu poddani.

Syn człowieczy - „Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny". Jezus Chrystus urodził się w zwykłej żydowskiej rodzinie, jako syn Marii.

Pan - Jest potężny. Umarł na krzyżu dla naszego zbawienia Oddał za nas swoje życie.
2 5 2