Odpowiedzi

2009-11-15T11:45:38+01:00
CaO + H20 -> Ca(OH)2

Woda wapienna- nasycony roztwór wodorotlenku wapnia
Wapno gaszone- wodorotlenek wapnia
2009-11-15T11:46:55+01:00
CaO2 + H2O ----> Ca(OH)2

Nie jestem pewna co do reakcji

Wapnem gaszonym nazywamy wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2
Wodą wapienna nazywamy nasycony roztwór wodny wodorotlenku wapnia - Ca(OH)2