Tytuły Jezusa:
-syn boży
-Emmanuel
-Mesjasz
-nauczyciel
-król
-syn człowieczy
-pan

Uzasadnij każde z nich w dwóch zdaniach . Np. Nazywamy go synem bożym, bo Bóg zesłał go na ziemie jako swojego syna i coś tam coś. :) proszę o szybkie odpowiedzi

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T11:53:01+01:00
Syn Boży - Chrystus jest nazywany Synem Bożym, ponieważ jest on Synem Boga Ojca. Został zesłany przez Niego na ziemię, jako Jego Syn.

Emmanuel - Emmanuel oznacza 'Bóg z nami'. Chrystus jest łącznikiem między Bogiem a ludźmi, przedstawicielem Boga na ziemi. Jezus został zesłany na ziemię, był Bogiem przebywającym wśród ludzi.

Mesjasz - Mesjasz oznacza Zbawiciela. Chrystus przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zbawił całą ludzkość od śmierci wiecznej.

Nauczyciel - żyjąc na ziemi Jezus nauczał ludzi o Swoim Ojcu, o życiu wiecznym i o tym jak powinniśmy żyć, aby osiągnąć wieczność. Dziś naucza nas poprzez np. osoby duchowne, katechetów.

Król - Chrystus jest królem, ma władzę nad światem. Króluje nad wszystkim.

Syn człowieczy - Jezus jest Bogiem, jednak został zrodzony z kobiety. Ma naturę zarówno Boga jak i człowieka.

Pan - Jezus jest Panem nad wszystkim. Określenie to jest równoznaczne z mianem Król.
5 5 5
2009-11-15T12:02:57+01:00
Jest synem Bożym-Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Stworzył go Bóg,

Emmanuel oznacza Bóg z nami, a skoro Jezus żył na ziemi to był Emanuelem.Nazwa pochodzi od proroctwa Izajasza, spełniającym się w narodzeniu Chrystusa.

Jezusem uważanym za wyraziciela mesjanizmu eschatologicznego. W myśl dogmatyki i teologii chrześcijańskiej Jezus jest obiecanym Mesjaszem, który umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Jego ideałem była religijność wewnętrzna, obywająca się bez pośrednictwa instytucji i hierarchii kapłańskiej

Jezus jest Nauczycielem jako Słowo, wyraz istoty Ojca, dlatego zawiera i objawia wszystką prawdę, wszystką mądrość, wszystką wiedzę, jaka może zaistnieć. Co więcej, On sam jest prawdą, mądrością, jasnością, światłością Ojca. Oto dlaczego Jezus mógł powiedzieć, że jest jedynym Nauczycielem. Inni nauczyciele poznają tylko część prawdy, Jezus zaś nie _ tylko poznaje wszystką prawdę, lecz jako Słowo jest prawdą.

Jezus nie został wprost nazwany Królem. Jednak Jego królowanie jest widoczne w różnych wyrażeniach i odniesieniach. Jezus zasiada na wiecznym tronie. W ręku trzyma berło sprawiedliwości. Jest ukoronowany, a wszyscy są Mu poddani. Jezus jest najwyraźniej Królem wszechświata.

Syn Człowieczy to jendo z określeń na Jezusa Chrystusa, który sam tak o sobie mówił: „A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: Któż to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: Widziałeś go już, a jest nim właśnie Ten, co rozmawia z tobą.” (Jan. 9:35-37)
Odzwierciedla to fakt, że Jezus Chrystus przyszedłwszy na ziemię, urodził się z niewiasty, jako doskonały człowiek: „Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,” (Filip. 2:6-7)

Pierwsi Chrześcijanie wywodzący się z kręgów żydowskich nie znali ojczystego języka. Posługiwali się Greką i Biblią napisaną w j. greckim Septuagintą. Dla nich Pan to był Bóg. I oni to nazywali Jezusa Panem - Kyriosem uznając, że Jezus jest Bogiem!

Pierwsi chrześcijanie wyznawali wiarę w bóstwo Jezusa. Jezus jest Panem! "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia" (Rz 10, 9 10).
1 5 1