Zestaw pierwiastki i związki chemiczne tak , aby tworzyły zapisy słowne reakcji chemicznych wodoru z różnymi substancjami.
SUBSTRATY PRODUKTY
siarka woda
tlen amoniak
chlor chlorowodór
tlenek miedzi(II) metan
azot fosforowodór
węgiel siarkowodór
fosfor miedź + woda


W wyniku ogrzewania tlenku rtęci (II) wydziela się tlen i kropelki rtęci.Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej.Wskaż substraty , produkty , pierwiastki i związki chemiczne.Określ typ tej reakcji chemicznej.

2

Odpowiedzi

2009-11-15T11:55:06+01:00
Siarka + wodór --> siarkowodór
tlen + wodór --> woda
chlor + wodór --> chlorowodór
tlenek miedzi (II) + wodór --> miedź + wodaa
azot + wodór --> amoniak
węgiel + wodór --> metan
fosfor + wodór --> fosforowodór

tlenek rtęci ---> rtęć + tlen
tlenek rtęci - substrat, związek chemiczny
rtęć, tlen - produkty, pierwiastki
Jest to reakcja analizy.
12 4 12
2009-11-15T12:05:57+01:00
Siarka + woda = siarkowodór
pierw. zw. chem.
substraty produkt
TYP REAKCJI: reakcja syntezy

azot + wodór --> amoniak
pierw. zw. chem.
substraty produkt
TYP REAKCJI : reakcja syntezy

chlor + wodór --> chlorowodór
pierw. zw. chem.

tlenek miedzi (II) + wodór --> miedź + woda
zw.chem pierw. pierw. pierw.

fosfor + wodór --> fosforowodór
pierw. zw.chem.

węgiel + wodór --> metan
pierw. zw.chem.tlenek rtęci II = tlen + rtęć
zw.chem. pierw.
substray produkty

TYP REAKCJI = reakcja analizy


20 2 20