1. Długości boków trójkąta są równe 6,8 i 10 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

2. Najdłuźsza cięciwa wycinka kołowego, który stanowi ⅓ koła ma długość 6 cm. Oblicz pole tego wycinka kołowego.

3. W wycinek kołowy stanowiący 1/6 wpisano koło, którego pole jest równe 25cm². Oblicz pole tego wycinka kołowego.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T12:04:01+01:00

jest to trójkąt prostokątny
R-promień okręgu opisanego
R=c/2=10/2=5cm
r-promieńokręgu wpisanego
r=(a+b-c):2
r=(6+8-10):2=2cm

2.
2r=6
r=3cm
1/3*360°=120°
P=(πr²α):360°
P=(π9*120°):360°=9/3π=3π

3.
ale tu nie jestem pewna czy ok
1/6*25π=25/6π