Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T11:58:11+01:00
Homer (VIII w. p.n.e.) - Uważa się go za ojca poezji epickiej oraz za autora Iliady i Odysei. Legenda mówi, że był ślepym śpiewakiem wędrownym (aojdą). Według niektórych legendarnych informacji Homer pierwotnie nazywał się Melesigenes i był synem boga rzeki Meles płynącej koło Smyryny i nimfy Kreteis. Świadczy to o randze Homera w świecie greckim, gdyż zawsze wybitnym ludziom przypisywano tam boskie lub półboskie pochodzenie. Na wyspach Los i Chios wzniesiono poświęcone mu świątynie, a w Olimpii i Delfach postawiono jego posągi. Pizystrat wprowadził recytacje homeryckich poematów na Panatenaje.Jest uważany za najstarszego znanego z imienia poetę. Nauczano o nim w Akademii Krakowskiej od początku XVI w. Imię Homera w antycznej grece oznaczało zakładnika, towarzysza, zmuszonego do podążania a w niektórych dialektach ślepca.

Pozdrawiam! :)
1 5 1