Odpowiedzi

2009-11-15T11:57:25+01:00
Uruchom przeglądarkę Mozilla Firefox 2 i wejdź na stronę www.java.com.

Kliknij na przycisk „Pobieranie oprogramowania Java”, znajdujący się w prawym górnym rogu,a następnie:W górnej części okna przeglądarki zostanie wyświetlony pasek informacji zawierający komunikat: „Aby chronić Twój komputer, program Firefox nie pozwolił tej witrynie (www.java.com) na instalowanie oprogramowania na tym komputerze”. Kliknij przycisk „Zmień opcje”.
Wyświetli się okno dialogowe „Uprawnione witryny — Instalacja oprogramowania”. Kliknij przycisk „Zezwól”, aby dodać witrynę www.java.com do listy uprawnionych stron. Następnie zatwierdź swój wybór klikając przycisk „Zamknij” . Dzięki temu podczas kolejnych instalacji nie będzie potrzeby ponownego dodawania witryny tej strony do listy.Ponownie kliknij przycisk „Pobierz”.Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Instalacja oprogramowania”. Kliknij przycisk „Zainstaluj”.Rozpocznie się pobieranie pliku. Podczas ściągania pliku wyświetlane jest okno dialogowe z paskiem postępu i informacją na temat przewidywanego czasu do zakończenia pobierania. Instalacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu tego procesu.

Program instalacyjny wyświetla ekran „Typ instalacji (Java Setup)” umożliwiający wybór instalacji domyślnej lub „Niestandardowej (Show advanced option panel)”. Zaleca się wybór opcji domyślnej. Instalacja niestandardowa jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę nad instalowanymi elementami. Kliknij przycisk „Akceptuj (Accept)” aby kontynuować instalację.

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno dialogowe z napisem „Dziękujęmy! (Thank You!)”.Istnieje możliwość sprawdzenia poprawności instalacji: wejdź na stronę http://www.java.com/pl/download/help/testvm.xml, jeśli ukarze się tańcząca postać oznacza to, że środowisko JRE działa prawidłowo.
1 3 1