1.potwierdził teorie atomistyczno - cząsteczkowej?
2.przedstawił budowę atomu jako układ planetarny ?
3.opracował zasady mechaniki kwantowej?
4. stworzył atomistyczna teorie budowy materii?
5.opadanie cząsteczek ciała stałego w cieczy na naczynia pod wpływem siły ciężkości?
6. inna nazwa przezroczystej cieczy?
7.oddzielenie ciała stałego od cieczy przez zlewanie cieczy znad osadu?
8.oddzielenie ciała stałego od cieczy za pomocą sączka umieszczonego na. lejku?
9.wydzielenie się z roztworu substancji w postaci kryształków wskutek np. odparowania wody?

2

Odpowiedzi

2009-11-15T12:15:04+01:00
1 - John Dalton
2 - Rutherford
3 - Mechanikę kwantową stworzyli Werner Heisenberg i Erwin Schrödinger
4 - John Dalton
5 - sedymentacja
6- klarowna
7 - dekantacja
8 - sączenie
9 - krystalizacja

24 2 24
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:36:46+01:00
1.Teorię tą potwierdził pan John Dalton
2.Jako układ planetarny budowę atomu przedstawił Ernest Rutherford
3.Mechanika kwantowa została stworzona (niezależnie) przez Wernera Heisenberga i Erwina Schrödingera
4.Demokryt
5.Jest to sedementacja.
6.Okresłąmy taką ciecz mianem klarownej.
7.To zjawisko fizyczne nazywamy dekantacją.
8.Czyli sączenie (ciecz przesączona to przesącz)
9.Co nazywamy krystalizacją.
Pozdrawiam mam nadzieję ,że pomogłem.
28 3 28
Żeby pasowało do 3. powinien być Bohr