Odpowiedzi

2009-11-15T11:59:16+01:00
Teheran, Jalta, Potsdam Dauer, Teilnehmer, und Bestimmungen
2009-11-15T12:13:46+01:00
JAŁTAŃSKA KONFERENCJA 4 11 II 1945 (konferencja krymska), konferencja przywódców mocarstw sojuszniczych w II wojnie świat.: USA (F.D. Roosevelt), ZSRR (J. Stalin) i W. Brytanii (W. Churchill); w Jałcie na Krymie; druga po konferencji teherańskiej; dotyczyła współdziałania strategicznego w końcowej fazie wojny z Niemcami, przystąpienia ZSRR do wojny z Japonią, zasad traktowania Niemiec po kapitulacji, regulacji spraw Europy Środkowowsch. (granice, rządy) oraz zwołania konferencji założycielskiej ONZ; w sprawach Polski zdecydowano o zorganizowaniu jej rządu na bazie prosow. Rządu Tymczasowego (rozszerzonego o wybranych polityków z kraju i z Zachodu), przeprowadzeniu przezeń wolnych wyborów i przyjęciu linii Curzona jako granicy wsch.; mocarstwa zach. faktycznie zaakceptowały przewagę wpływów sow. w państwach Europy Środkowowsch.; podział kontynentu zaistniały w wyniku utrwalenia się następnie hegemonii ZSRR w tej części Europy (tzw. ład jałtański) trwał do przemian 1989 91.