Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:06:14+01:00
Obliczamy rozciągłość równoleżnikową.
Potrzebujemy położenie tych miast, a konkretnie długość geograficzną.
Vancouver 124°W
Ottawa 75°W
Ponieważ leżą na tej samej półkuli - odejmujemy.
124°-75°=49°
Różnica czasu między miejscami położonymi na sąsiednich południkach wynosi 4 minuty. (1°-4min)
więc 49° mnożymy ×4
49°×4=196min = 3h 16min
Różnica czasu wynosi 3h 16min.
3 5 3