BAARDZO PROSZE, niech ktoś mi udzieli pomocy. :
geometria :)
:
1 ) W trójkącie ostrokątnym jedna z wyskokości tworzy z sąsiednimi bokoami kąty i miarach 30* i 40*. Oblicz miary, jakie tworzą ze sobą wyskokości tego trójkąta.

2) Pole trójkąta jest równe 24 000 cm2( kwadratowe ). Jeden z boków ma długość 15 dm. Oblicz w metrach wysokość trójkąta poprowadzoną na ten bok.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T12:13:40+01:00
Zad 2)
P=½ah
a= 15dm= 150 cm
P=24000 cm²
24000=½ × 150 × h
24000 = 75h
h= 320 cm = 3,2 m