Odpowiedzi

2009-11-15T12:26:54+01:00
-związany z ruchem socjalistycznym, popierał i "uwidaczniał" hasła niepodległościowe,
-za granicą zabiegał o poparcie pdla państwa polskiego,
- próbowal uzyskać wsparcie dla antyrosyjskiego powstania na ziemiach polskich, w celu uzyskania pomocy od Japonii,
-kierował Organizacją Bojową PPS, która ma w swych załugach wiele udanych działań przeciwko zaborcom rosyjskim,
-organizował w Galicji Związki Strzeleckie które zapoczątkowały Polską armię,
-doprowadził do utworzenia Polskiego Skarbu Narodowego, a następnie Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych,
-oddawał się w walce o godność dla Polski całym ciałem i duchem przez co został aresztowany.
Jego zasługi dla państwa pomogły w odzyskaniu przez Polskę "drugiego życia" i Niepodległości.