JEDNOMIANY I SUMY ALGEBRAICZNE:
Niech k oznacza dowolną liczbę dodatnią.Zapisz w postaci jednomianu:
a)liczbę k razy większą niż 7,
b)liczbę 5 razy mniejszą niż k,
c)liczbę o 200% większą od k,
d)liczbę o 10% mniejszą od 2k,
e)liczbę k razy większą od 75% liczby k.

to jest zadanie z podręcznika MATEMATYKA 2
zad.1 str.85

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:14:40+01:00
A)7k
b)5k
c)300%k=3k
d)2k-10%k=2k-0,1k=1,9k
e)k×75%k=k×0,75k=0,75k²
2009-11-15T12:15:02+01:00
A) 7k
b) k : 5
c) 2k
d) 2k : 0,1 =1,9k
e) 0,75k * k =0,75k²


2009-11-15T14:38:15+01:00
A) k razy 7
b) k - 5
c) 200% + 100%k = 300%k
d) 2k - 10%
e) 100%k razy 75%k