Odpowiedzi

2009-05-07T18:38:20+02:00
Sejm zmienił konstytucję
. . . . . . . . . . . . . . . .

Sejm wprowadził do konstytucji zapis zakazujący kandydowania do parlamentu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Za wprowadzeniem takiej poprawki do ustawy zasadniczej opowiedziało się 406 posłów; nikt nie był przeciw; 9 osób się wstrzymało. Większość 2/3 potrzebna do uchwalenia zmian wynosiła 276 głosów.

- Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego - dokładnie taki zapis znajdzie się w ustawie zasadniczej.

Zmiany mają obowiązywać od następnej kadencji parlamentu.


"Dyslektyk" może stracić uprawnienia szkoły publicznej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Mazowieckie kuratorium oświaty wystąpiło do władz Warszawy o cofnięcie uprawnień szkoły publicznej Niepublicznemu Gimnazjum Fundacji "Dyslektyk" im. Dzieci Warszawy. Kontrola wizytatorów kuratorium wykazała, że szkoła funkcjonowała nieprawidłowo - poinformował rzecznik kuratorium Andrzej Kulmatycki.
Kontrola została przeprowadzona w związku z przeciekiem testów przygotowanych na egzamin gimnazjalny. Pytania z części humanistycznej egzaminu znalazły się w internecie. W związku z tą sytuacją Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła dyrektorce gimnazjum szkolnej woźnej zarzut ujawnienia tajemnicy służbowej.

Jak powiedział Kulmatycki, jeżeli władze miasta przychylą się do wniosku kuratorium, szkoła od przyszłego roku szkolnego nie będzie mogła funkcjonować. Przy czym, jak zapewnił, uczniowie nie zostaną pozostawieni sami sobie. Będą mogli dokończyć naukę w tym roku szkolnym i zdać egzamin gimnazjalny w tzw. rezerwowym terminie w dniach 2, 3, 4 czerwca. Objęci są też opieką psychologiczno-pedagogiczną.

- Gdyby miasto przychyliło się do wniosku kuratorium i szkoła musiała zakończyć działalność, to postaramy się pomóc uczniom, którzy w tej szkole uczą się nieprzypadkowo, ale z racji różnych dysfunkcji. Pomożemy im znaleźć odpowiednie dla ich potrzeb szkoły. Oczywiście ostateczny głos w kwestii wyboru szkoły będzie należał do rodziców - powiedział rzecznik.

Związkowcy podejmą "rękawicę rzuconą przez Tuska"
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

Liderzy Solidarności w Stoczni Gdańsk przyjęli zaproszenie do debaty telewizyjnej, skierowane do nich przez premiera Donalda Tuska.
- Przyjmujemy to, jak najbardziej. Nie spodziewałem się tego zaproszenia. Jeśli dojdzie do debaty, to na pewno niczego nie będę mówił pod publiczkę, bo ja nigdzie nie kandyduję i nie zajmuję się polityką - powiedział przewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańsk Roman Gałęzewski.

Wiceszef stoczniowej "S" Karol Guzikiewicz dodał, że przyjmując "rzuconą rękawicę" jako miejsce debaty z premierem proponują gdański ośrodek TVP.onet sie kłania xD