Odpowiedzi

2009-11-15T12:53:04+01:00
Formy czasu Past Simple dzielą się na 2 grupy:
*formy czasowników regularnych
*formy czasowników nieregularnych
CZASOWNIKI REGULARNE:
Formy czasowników regularnych tworzy się przez dodanie końcówki -ed do formy podstawowej. Czasowniki te występują w tej samej formie we wszystkich osobach i liczbach.
CZASOWNIKI NIEREGULARNE:
Czasowniki nieregularne stanowią odrębną grupę czasowniów w czasie Past Simple, których należy nauczyć się na pamięć.
BUDOWANIE ZDAŃ:
*zdania oznajmujące:
PODMIOT+ was/were+czasownik z -ed+ reszta zdania np.:
I was out when you called me.
*zdanie pytające:
DID/WAS/WERE+ podmiot+ reszta zdania np.:
Did you ask your Dad?
Were they good students?
*zdania przeczące:
podmiot+did't/wasn't/weren't+czasownik+reszta zdania
*krótkie odpowiedzi:
Yes, I did
No, I did not
Yes, I was
No, I was not
*zastosowania:
1. czynności lub sytuacje, które wydarzyly sie w określonym momencie w przeszlości
2. czynnosci lub sytuacje z przeszlosci, ktore juz sie nie odbywaja

PAST CONTINUOUS:
*zdania oznajmujące:
podmiot+czasownik z -ing+ reszta zdania
*zdania pytające:
WERE/WAS+podmiot+reszta zdania np.:
Were you at school yesterday?
*zdania przeczące:
podmiot+ wasn't/ weren't+ zasownik z -ing+reszta zdania
*krótkie odpowiedzi:
Yes, I was
No, I wasn't
*zastosowania:
1.czynności trwające w określonym momencie w przeszlosci
2.czynnosci odbywające się jednoczesnie
3.czynnosci, ktore zostaly przerwane lub zaklocone w trakcie ich trwania przez inna czynność lub zdarzenie
4. zdarzenia lub sytuacje, ktore stanowily tlo dla innego wydarzenia lub czynnosci