Proszę pomóżcie mi!;))

1. 200 g 10- procentowego roztworu wodorotlenku potasu rozcieńczono, dolewając 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Jak byście mogli to z danymi i zworami. Wynik powinien w wyjść w przybliżeniu ~ 6,67 %

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:25:36+01:00
Mr1 = 200g
Cp1 = 10%
mh2od = 100g
Cp2=?
ms= ?
Cp = ms/mr * 100% / *mr
Cp *mr = ms *100%
ms= cp * mr / 100%

ms= 10 * 200 / 100 = 20g

Jeśli dodajemy wodę, to tylko masa roztworu się zmienia, a ms zostaje takie samo.

Cp2 = ms / (mr1 + mh2od) * 100%
Cp2 = 20/ 300 * 100% = 6,67%

2009-11-15T12:27:54+01:00
Roztwór przed rozcieńczaniem wodą:

10 % roztwór ma w 100 g 10 g substancji rozpuszczonej. Policzymy, ile ma substancji rozpuszczonej w 200 g:

100 g roztworu------------------------------10 g KOH
200 g roztworu------------------------------x (g KOH)

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 20 g KOH

Roztwór 10 % przed rozcieńczeniem ma więc masę 200 g (z treści zadania), a masa KOH, czyli substancji rozpuszczonej, wynosi 20 g.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Teraz rozcieńczamy roztwór dodając 100 g wody:

masa substancji rozpuszczonej nie zmienia się (20 g)
masa roztworu wzrasta o 100 g:

200 g roztw. + 100 g wody = 300 g roztworu

Podstawiamy dane do wzoru na Cp (stężenie procentowe):

Cp = 20 g * 100 % / 300 g ≈ 6,67 %

Pozdro)
2009-11-15T12:31:57+01:00
Dane: mr1= 200g
Cp1 =10%
mroz=20g

szukane:
mr2?
cp2?
ms?

rozwiązanie: mr2=200g+100g
ms= Cp×m roz ÷100%=200g ×0,1=20 g
Cp2=20g×100%÷300g
Cp2=6.67%