Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T13:01:29+01:00
DNA - to proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu. Replikacja jest semikonserwatywna (półzachowawcza) - w każdej z dwóch uzyskanych podwójnych nici DNA będzie jedna nić macierzysta i jedna nowa. Nie licząc niewielkiego prawdopodobieństwa (ok. 1 błąd na 109 nukleotydów, dla porównania błąd transkrypcji - 1 na 104) wystąpienia błędu obie cząsteczki DNA będą identyczne.

RNA - hipotetyczna faza rozwoju życia, w której RNA było zarówno nośnikiem genów, jak i pełniło rolę enzymów.

RNA różni się od DNA cukrem - rybozą.
4 3 4
2009-11-15T13:08:01+01:00
Porównanie budowy DNA i RNA

DNA
ilość nici: 2
budowa nukleotydów: cukier pięciowęglowy, reszta kwasowa i zasada kwasowa i zasada azotowa, deoksyrytoza adenina, guanina, cytozyna, tymina
znaczenie: podstawowy nośnik informacji genetycznej


RNA
ilosc nici: 1
budowa nukleotydów: ryboza, reszta fosforowa adenina, guanina, cytozyna, uracyl
znaczenie: mRNA-matrycowy RNA stanowi roboczą wersję genu, przenosi informacje z jądra komórkowego do cytoplazmy na rybosomy. RNA stanowi strukturalny składnik rybosomów. tRNA transportujący RNA, przenosi aminokwasy do miejsca prosyntezy białka.

DNA-pojedyńcza nić DNA zbudowana jest z tzw. nukleotydów. Pojedyńczy nukleotyd złożony jest z 3 elementów:
-reszty kwasu fosforowego
-cukru pięciowęglowego (C₅)
-zasady azotowej (A-adenina, T-tymina, C-cytozyna, G-guanina).
3 3 3
2009-11-15T13:22:53+01:00
RNA jest to kwas rybonukleinowy w biochemii,biopolimer biorący udział w procesie transkrypcji kodu genetycznego zapisanego w DNA na swoistą sekwencję aminokwasów w czasie syntezy białka.
W przeciwieństwie do dwuniciowego DNA ,przeważnie jest jednoniciowy.Składa się z dużej liczby nukleotydow połączonych w nić,a każda z nich - z cukru rybozy,grupy fosforanowej i jednej z czterech zasad(uracyl,cytozyna, adenina lub guanina).Istnieją trzy rodzaje RNA,pełniące różne funkcje w procesie syntezy białka.Informacyjny RNA (mRNA)działa jak matryca do syntezy białka.Proces ten (transkrypcja)zachodzi na rybosomach składających się z białek rybosomowego RNA(rRNA).Transportowe RNA(tRNA)łączą się z odpowiadającymi im aminokwasami,a następnie dopasowują swoje sekwencje "antykodonowe"do odpowiednich kodonów na nici mRNA
DNA jest to kwas dezoksyrybonukleinowy w biochemii,złożona,olbrzymia molekuła,zawierająca chemicznie zakodowane informacje o sposobie syntetyzowania białka przez komórkę.DNA jest podwójnym łańcuchem kwasów nukleinowych,który stanowi podstawę genetycznego dziedziczenia wszystkich organizmów z wyjątkiem kilku wirusów które posiadają tylko RNA.DNA tworzy chromosomy występujące wyłącznie w komórkach eukariotycznych.
3 5 3