Chłopiec zainteresował się głęboką studnią. Kamień, który trzymał w dłoni wypuścił na poziomie górnej krawędzi studni. Poziom wody jest o 20m niżej od poziomu górnej krawędzie studni. Po jakim czasie chłopiec usłyszy plusk spowodowany uderzeniem kamienia o powierzchnię wody. Szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s. Przyjmij że g=9,81 m/s2 oraz w obliczeniach pomiń wpływ powietrza na ruch.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T14:29:53+01:00
Dane:
s= 20m
Vdźwięku= 340 m/s
g= 9, 81 m/s²

Szukane:
t= ?

Rozwiazanie:
t= t1+t2
t1 - czas od momentu puszczenia kamienia do kontaktu kamienia z wodą
t2 - czas od momentu kontaktu kamienia z wodą do momentu, w którym chłopiec usłyszał plusk

S= Vo (prędkość początkowa)*t + at²/2
S= at²/2 (prędkość początkowa wynosi 0)
20= 9,81*t²/2 |*2
40= 9,81*t²
t²= 40/9,81
t²≈ 4
t1= 2

s= V*t2
20= 340*t2
t= 20/340
t2= 1/17

t= 2+1/17
t= 2 i 1/17
1 5 1