Religia pomóżcie mi bardzo was proszę
1.). kim jest ksiądz ?
2.). Co ludzie mówią o księżach ?
3.). czym według nich jest powołanie ?
4.). co to znaczy być powołanym ?
5.). komu i czy wogóle jest potrzebny ksiądz ?
6.). jakie jest jego miejsce w dzisiejszym świecie ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:40:14+01:00
1)jest człowiekiem Ewangelii. Jest Posłanym pośród ludzi, aby głosić Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa.
2)nie wiem;p
3)Powołanie to termin, który dotyczy każdego: jest powołanie do życia, do świętości, do miłości i macierzyństwa. Jest ono myślą Stwórcy względem wszelkiego stworzenia i projektem, który każdy z nas winien wypełniać. Powołanie to wezwanie człowieka do bycia szczęśliwym, do poświęcenia swojego życia i odkrycia woli na tu i teraz. Najistotniejsze jest, aby uświadomić sobie, że to Bóg jest jego dawcą, a adresatem człowiek, wówczas każda zmiana dla nas, związana z powołaniem, jest mniej dotkliwa i przykra. Powołanie nie jest nakazem, tylko pewną propozycją, z której możemy skorzystać, którą możemy przyjąć i wypełnić. Wymaga od nas intensywnej pracy, podjęcia (często) dużego wysiłku, wielu wyrzeczeń, lecz praca, trud i poświęcenie w efekcie prowadzą do przeżywania jeszcze większej radości. Propozycja, jaką często otrzymujemy i realizujemy, powoduje, że nasze życie staje się bardziej udane i szczęśliwe. Ważne jest aby każdy z nas poznał zawartość swojej "kartoteki" z projektem życia i realizował ją według planów. Zadanie jest niezwykle trudne i często niezrealizowane przez ludzi, tylko i wyłącznie dlatego, że plany Wszechmocnego zupełnie odbiegają od pragnień człowieka".
4)Co to znaczy mieć powołanie? Trudno jest wystarczająco odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbujmy przybliżyć rzeczywistość Bożego powołania. Pismo Święte na tylu miejscach przekazuje opisy wzywania przez Boga różnych ludzi, a powołanie to, za każdym razem jest inne - inaczej komunikowane, przyjmowane, realizowane. Byli tacy wśród zapraszanych przez Boga, którzy przyjmowali je, jako dar Boży, jako zobowiązanie, szli bez ociągania się, kiedy tylko zrozumieli, czego Bóg od nich żąda. Tak było np. z Abrahamem. Bóg mówił: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu Twego ojca i idź do kraju, który ja Ci ukaże. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek, wcale nie naiwny, poszedł! I pozostał wierny wezwaniu nawet wtedy, kiedy było mu bardzo trudno, kiedy wszystko wydawało się takie dziwne, a nawet nieprawdopodobne. Ale i Bóg go nie zawiódł powołując, lecz spełnił daną mu obietnicę.
5)nie wiem;D
6) tez nie wiem;p

Wszystko wyszukane w internecie. Myślę , że trochę pomogłem;)
1 4 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T12:40:49+01:00
1. Ksiądz jest to osoba duchowna zajmująca się Parafią, osoba stojąca na jej czele.
2. Ludzie mają rożne zdanie o księżach. Często słychać opinie: 'Ksiądz? Po co nam ksiądz, jak sami możemy rozwijać wiarę!' albo 'Ksiądz jest niezbędny, bo ja bez niego przyjąć Sakrament?'. Więc jak widać zdania są odmienne.
3. Według ksieży powołaniem jest posługa Kościołowi i ludowi Bozemu czyli nam ludziom uczęszczającym do Kościoła, może być dla nich również powołaniem głoszenie Ewangeli.
4. Być powołanym to znaczy być wezwanym przez Boga do jakiego kolwiek celu, do pełnienia jakiej kolwiek funkcji. Być powołanym to znaczy rownież być posłanym np do inny ludzi.
5. Ksiądz jest jak najbardziej potrzebny nam ludziom wierzącym choć i nie tylko. Ksiądz próbuje nawracać także niewierzących. Jest On normalnym człowiekiem który udziela nam Sakramentów przez posłannictwo Boga.
6. W dzisiejszym świecie miejscem księdza jest Parafia, probostwo i Kościół. Troszczy się o dobro wspólnoty Kościoła
1 4 1
2009-11-15T12:59:46+01:00
1. ksiądz jest wysłanikiem Boga.
2.Że zawsze służy pomocą.
3.według nich powołanie jest to coś co naprawde muszą zrobić.
4.to znaczy że musi to zrobić i niema wyjścia.
5.Ksiac jest potrzebny w prowadzeniu kościoła i mszy świętej do udzielania sakramętow.
6.Jego miejsce jest bardzo ważne w kościela.
1 3 1