Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T12:41:05+01:00
Sport w starożytnej Grecji – w starożytnej Grecji sport uważano za ważny element edukacji chłopców i pozytywnego kształtowania charakterów. Grecy starożytni bardzo cenili rywalizację sportową i sądzili, że zwycięstwo jest znakiem boskiej przychylności dla zawodnika.

Sport miał dla Greków znaczenie religijne -największe zawody odbywały się z okazji świąt religijnych. Najsłynniejszymi były igrzyska olimpijskie, dużą popularnością cieszyły się też pozostałe igrzyska o charakterze panhelleńskim. Każda polis grecka miała własny kalendarz imprez sportowych, na których miejscowi sportowcy podejmowali współzawodnictwo ku czci bogów patronujących miastu. Każdego roku odbywały się przynajmniej dwa wielkie igrzyska, a było też wiele imprez lokalnych i urządzanych z powodu szczególnych okazji. Zawodnicy mieli okazje do występowania i zdobywania nagród.
W każdym mieście ważną rolę pełnił gimnazjon, miejsce życia towarzyskiego i dyskusji politycznych, a także ćwiczeń sportowych mężczyzn z bogatych rodów.
11 4 11
2009-11-15T12:55:09+01:00
1. W życiu Greków sport odgrywał bardzo ważną rolę. Sportowcy mogli liczyc na specjalne zaszczyty, sport był dla ludzi rozrywką.
2.
- według olimpiad liczono czas
- igrzyska łączyły wszytskich Greków
- zyskiwali sprawnośc fizyczną
- oddawali częśc bogom
- dyscypliny przygotowywały do walki na wojnie
14 3 14