Zapisz w jak najprostszej postaci :
a ) O ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x + 2 ?
b) O ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x , x-5 i x-7 ?
c) O ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% większej od x-1 ?

1

Odpowiedzi

2009-11-15T12:58:32+01:00
A)
Obw. kwadratu= 4(x+10)=4x+40
obw.prostokąta= 2(x-1)+2(x+2)=2x-2+2x+4=4x+2
4x+40-(4x+2)= 4x+40-4x-2=38
B)
x+x-5+x-7/₃=3x-12/₃=x-4
x-(x-4)=x-x+4=4
C)
20*x+1=20x+1
120%*(x-1)=1,2*(x-1)=1,2x-1,2
20x+1-(1,2x-1,2)=20x+1-1,2x+1,2=18,8x+0,2
4 5 4