Odpowiedzi

2009-11-15T13:15:10+01:00
1. Rozwój ksenofobicznej kultury helleńskiej (ksenofobia - niechęć do innych). Konflikt z Persami zmienił podejście Greków do otaczającego ich świata, niechęć do innych - nie Greków (sukcesy militarne wytworzyły u Greków poczucie wyższości, pogardę dla otaczającego świata nie greckiego - "barbarzyńskiego"; nie Grek to dla Greków "barbarzyńca, a Grek - Hellen, to ktoś lepszy).
2. Za sprawą sukcesów w wojnach z Persami uwierzono też, że polis jest najlepszą z możliwych formą państwa.
3. Powstanie jeszcze w czasie trwania wojen sojuszu, którego celem była walka aż do ostatecznego wyparcia Persów z państw greckich - Związek Morski - któremu przewodziły Ateny. Gdy skonczyly sie wojny z Persami Ateny nie dopusciły do rozwiazania sojuszu, który przeksztalicl sie w narzędzie ich politycznego panowania, a próby uwolnienia się od niego, podjęte przez niektórych czlonków były brutalnie tlumione. Państwa należące do sojuszu wpłacały do wspólnej kasy związkowej fundusze, z których miała być budowana flota obronna. W praktyce jednak Ateńczycy dokonywali licznych nadużyć, wykorzystując środki związkowe do własnych celów, jak np. rozbudowa Akropolu. Stało się to jedną z głównych przyczyn wybuchu ogólnogreckiej wojny zwanej peloponeską, która podzieliła Greków na sprzymierzeńców Aten (zwolenników demokracji) oraz sojuszników Sparty (popierających oligarchię).
4. Wzrost znaczenia Aten i Sparty, a zwlaszcza politycznego znaczenia Aten w świecie greckim, zjednoczenie Greków, objęcie przewodnictwa przez Ateny, rozwój demokracji ateńskiej.
5. Zahamowanie raz na zawsze ekspansji perskiej i całkowity prymat Greków na Morzu Egejskim. Nadzór Greków nad handlem śródziemnomorskim.
2009-11-15T13:17:13+01:00
Skutki polityczne,gospodarcze,społeczne,kulturalne wojny::
Wojna trwała jeszcze przez kilka lat, jednak nie zdołano już zagrozić pozycji Grecji, która w rezultacie wygrała wojnę. Persowie raz na zawsze zostali odsunięci od Morza Śródziemnego, do którego opanowania dążyli. Grecy utrzymali swoje dotychczasowe tereny, jedynym minusem jest to, że na skutek walk wojennych zostały one zniszczone. Poza tym odzyskano znowu nadzór nad handlem śródziemnomorskim. Na czołowe miejsca polis greckich wysunęła się Sparta i Ateny. Jednak oba państwa-miasta zaczęły od razu ze sobą rywalizować o władzę w Grecji. Od razu po wojnie nastąpiła znacząca dominacja Aten, których dowódcy dwa razy wygrywali z Persami. Spartanie, mimo iż słynęli do tej pory z najlepszej sztuki wojennej nie wygrali przecież w wąwozie Termopile.