Odpowiedzi

2009-11-15T14:50:28+01:00
Broń konwencjonalna to wszystkie środki walki nie zaliczające się do broni masowego rażenia (chemiczna, biologiczna, atomowa), stanowiące wyposażenie współczesnych armii. Do broni konwencjonalnej można zaliczyć zarówno broń palną jak i granaty, ładunki wybuchowe itp. Możemy podzielić broń na broń białą (nie posiada ładunku wybuchowego) i palną (która takowy ładunek posiada). Mimo że termin ten odnosi się głównie do broni palnej, Konwencja ONZ dotycząca Broni Konwencjonalnej ogranicza również użycie oślepiających laserów oraz broni zapalnej.
Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady to współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową – stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach. Stosowany jest skrót: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).
Rodzaje broni ABC to:
broń jądrowa - zwana też atomową lub nuklearną
broń biologiczna
broń chemiczna
broń radiologiczna
toksyczne środki przemysłowe
Broń biała to broń służąca do walki wręcz, nie mająca elementów wybuchowych.
Dawniej bardzo popularna, obecnie wyparta z wojska przez broń palną. Poza sporadycznym wykorzystaniem przez oddziały specjalne, w powszechnym użyciu są jedynie bagnety oraz noże. Pozostała jest bronią paradną (kordzik i szabla) oraz sportową. Używana jest przez stowarzyszenia kultywujące tradycję, np. rycerskie i kawaleryjskie.
broń obuchowa, np. maczuga
broń tnąca, np. miecz
broń kłująca, np. włócznia
broń tnąco-kłująca, np. halabarda
broń kłująco-sieczna
broń sieczna, np. szabla
2009-11-15T17:18:45+01:00
Środki rażenia to broń , materiały i substancję , działające niszcząco na cele za pomocą energii kinetycznej , energii wyzwalającej sie podczas reakcji jądrowych , a także trującego działania chemicznego i zakażenia bakteriologicznego .
Współczesna broń :
KONWENCIONALNA - białą , miotająca i palna ( w tym strzelecka , artyleryjsska , rakietowa ) ;
broń precyzyjna ;
broń radioelektroniczna ;
broń masowego rażenia ( jądrowa , chemiczna , biologiczna) ;
środki zapalające ( termit . napalm );
nowe rodzaje broni ( laserowa , plazmowa )
Broń Biała - przeznaczona do walki wręcz (maczuga , topór )
Broń miotająca bron miotajaco dzieli sie na neurobalistyczną , w której od miotania pocisków byłą wykorzystywana spręzystoć materaiłu ( łuk , kusza ) , oraz barobalistyczna - opartą na wykorzystywaniu zasady działania dzwigni i siły odsrodkowej ( katapulty ) Najbardziej powrzechną bronią miotającą był łuk .
Bróń palna . dziala na zasadzie wykorzystywania siły wybuchu gazów prochowych , . Rownolegle rozwijały sie dwie podstawowe odmiany broni palnej STRZELECKA I ARTYLERYJSKA :))