Odpowiedzi

2009-11-15T12:59:00+01:00
Polityka zewnętrzna i wewnętrzna Kazimierza Wielkiego

Kiedy Kazimierz Wielki (1333 - 1370) obejmował tron polski po swoim ojcu ... niepołączonych ze sobą dzielnic: Małopolski i Wielkopolski. Kujawy, ziemia dobrzyńska i ... również złożyli hołd władcy czeskiemu. Polityka zagraniczna szukanie porozumienia z Janem ... mazowieckiego Bolesława Trojdenowicza, który przybrał imię Jerzego II (1323 - 1340). Nowy ... suwerenności wobec potężnego cesarstwa. Polityka wewnętrzna polityka gospodarcza i skarbowa Pierwszym ... robili przy jego boku karierę. I tak funkcje kanclerskie sprawował najpierw ...Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego.

Na forum polityki wewnętrznej król Kazimierz Wielki wprowadził wiele ważnych reform oraz zmian. To dzięki nim, to dzięki innowacjom o ... skodyfikowaniem polskiego prawodawstwa średniowiecznego w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. I choć sporządzone wówczas kodeksy, nie były kompletne, to dały ...
2 5 2
2009-11-15T13:00:26+01:00
1. Wzmocnienie obronności państwa
- wybudowano ponad 50 zamków
- ponad 30 miast otoczono murami obronnymi
- zreorganizowano armię
2. Rozwój osadnictwa
3. Rozwój górnictwa - żupy solne
4. Rozwój rolnictwa, handlu i rzemiosła
- wytyczenie nowych dróg handlowych
- ukrócenie zbójnictwa na drogach
5. Ujednolicenie prawa
- I kodeks prawny w Polsce
6. Utworzenie Akademii Krakowskiej - 1364 r.
1 1 1