Odpowiedzi

2009-11-15T13:15:42+01:00
Narysuj sobie układ współrzędnych oblicz boki w oparciu o twierdzenie pitagorasa
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T13:18:45+01:00
Obliczam długośc bokuAB:=√[4+5]²+[6-8]²=√81+4=√85 boliczam bok AC:=√[-1+5]²+[-6-8]²=√16+196=√212=√4×53=2√53 obliczam bokBC:=√[-1-4]²+[-6-6]²=√25+144=√169=13 OBWÓDΔ=√85+2√53+13