Odpowiedzi

2009-11-15T13:01:36+01:00
Co do upadku Sparty: przyczyn jest na pewno kilka. Spadek liczby Spartiatów jest na pewno jedną z istotniejszych, ale nie jedyną. Trzeba pamiętać, że w dość powszechnej opinii obyczaje spartańskie uległy w czwartym wieku znacznej "liberalizacji", agoge rozluźniono, pojawiły się znaczne różnice majątkowe (m.in. wskutek gromadzenia licznych klaroi w rękach pojedynczych osób, a utrata działki oznaczała dla Spartiaty utratę pełni praw obywatelskich) i zakazane ponoć przez Likurga srebrne i złote monety.

Bardziej bezpośrednimi przyczynami są: klęska pod Leuktrami, gdzie dowodzeni przez Epaminondasa Beoci zadali Spartanom ciężką porażkę dzięki zastosowaniu nowoczesnego szyku ukośnego, oderwanie Messeni (396/368 r. p.n.e.), rozpad symmachii spartańskiej i wreszcie przegrana pod Mantineją w 362 r. p.n.e.
8 4 8