Odpowiedzi

2009-11-15T14:53:26+01:00
Przyczyny wybuch powstania Chmielnickiego
-dążenie magnaterii polskiej do uczynienia z kozaków chłopów pańszczyźnianych
-dążenie kozaków do zwiększenia rejestru kozackiego (był to spis kozaków, którzy byli na usługach Rzeczpospolitej i otrzymywali żołd)
-konflikty wyznaniowe
-próba narzucenia kozakom unii brzeskiej
-niechęć Chmielnickiego do szlachty polskiej