Odpowiedzi

2009-11-15T13:12:45+01:00
Zarówno fotosynteza, jak i oddychanie są to procesy, które są związane z przemianami energetycznymi. Związkami energetycznymi, z których organizmy uwalniają energię w czasie oddychania, są węglowodany. U roślin część wyprodukowanych w procesie fotosyntezy węglowodanów zostaje zużyta na własne procesy oddechowe, a część na budowę ciała. Spożywane przez zwierzęta pokarmy, np. roślinne, zostają częściowo zużyte w procesie oddychania na uzyskanie energii, a częściowo do budowy ciała.

Ogólnie porównując proces fotosyntezy z procesem oddychania można powiedzieć, że w wyniku procesu fotosyntezy energia słoneczna zostaje "zmagazynowana" w związki organiczne, do czego zostają wykorzystane: dwutlenek węgla i woda. Natomiast oddychanie jest procesem, w którym energia zostaje uwolniona na skutek utleniania związków organicznych. Powstaje dwutlenek węgla i woda.

Porównanie oddychania i fotosyntezy

Porównywane cechy
Fotosynteza
Oddychanie

występowanie
rośliny zielone zawierające chlorofil
każdy żywy organizm

miejsce przebiegu
chloroplasty
cytoplazma, mitochondria

czas trwania
tylko w dzień
w dzień i w nocy

substraty
związki nieorganiczne: woda H2O, dwutlenek węgla CO2
związki organiczne, głównie węglowodany i tłuszcze

produkty końcowe
związki organiczne, np.: węglowodany, białka, tłuszcze oraz tlen
związki nieorganiczne: dwutlenek węgla - CO2, woda - H2O

energia
pobierana z zewnątrz i gromadzona w związkach organicznych
energia wiązań chemicznych zamienia się w energię cieplną, mechaniczną lub inną

28 4 28
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T13:14:14+01:00
Oddychanie komórkowe jest to proces biologiczny, polegający na utlenianiu substancjinorganicznych, w którego wyniku następuje ich rozkład i uwalnia się energia.
glukoza+tlen→dw. węgla + woda+ energiaProces syntezy węglowodanów z dwutlenkiem węgla i wody przy udziale energii świetlnej i chlorofilu nazywamy fotosyntezą. Z wody i dw. węgla powstaje glukoza- cukier prosty.

dw. węgla +woda (przy udziale energii i chlorofilu)→ cukier (glukoza) + tlen

SĄ TO JAK GDYBY ODWROTNE DO SIEBIE REAKCJE
SUBSTRATY W ODDYCHANIU TO PRODUKTY W FOTOSYNTEZIE I ODWROTNIE
:)
25 3 25
2009-11-15T14:12:24+01:00
Proces utleniania komórkowego (oddychania komórkowego) jest dokładnie odwrotnym procesem procesu fotosyntezy ;)Krótko zwięźle i na temat
57 1 57