Odpowiedzi

2009-05-07T14:23:43+02:00
Człowiek pozbawiony jedzenia może przeżyć ponad miesiąc, bez wody natomiast tylko kilka dni. Zasoby wody na naszej planecie wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb całej ziemskiej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie i niekonsekwentna gospodarka człowieka sprawia, że w wielu krajach zaopatrzenie w wodę stanowi ogromny problem. Niedobory wody sprawiają, że plony są niskie, co prowadzi do głodu.Z chemicznego punktu widzenia woda to związek nieorganiczny, bezbarwna ciecz nie posiada ani zapachu ani smaku, w jej grubych warstwach osiąga barwę zielononiebieską. Temperatura krzepnięcia wynosi 0C, natomiast temperatura wrzenia 100C. Podczas ogrzewania gęstość wody tylko początkowo wzrasta (maksymalną gęstość1g/cm osiągaw temperaturze 4C ) następnie maleje. Woda krzepnąc zwiększa swoją objętość, zamienia stan skupienia na stały i zwana wtedy jest lodem. Wody naturalne (np. woda morska, woda mineralna) zawierają zwykle rozpuszczone sole i gazy, a także bakterie i inne drobnoustroje oraz zawiesiny substancji nieorganicznych np. woda zawierająca duże ilości soli wapnia i magnezu nazywa się wodą twardą. Jest wiele rodzai wód występujących w
środowisku,bądź też wytwarzanych sztucznie.
1 5 1