Odpowiedzi

2009-11-15T13:16:50+01:00
Skutki reformacji:
-Rozłam w kościele chrześcijańskim: oddzielenie się Kościołów protestanckich (np. ewangeliczno-augsburski, czyli luterański; Kościół kalwiński, anabaptyści, anglikanie itd.) od Kościoła katolickiego
-Wojny religijne, toczone na terenie m.in. Niemiec i Francji, liczne prześladowania ze strony wielu uczestników walki
-Uniezależnianie się od papieża i hierarchii kościelnej w państwach protestanckich
-Powstanie dwóch nurtów kultury na terenie Europy Zachodniej, Środkowej i Północnej
-Biblia w języku narodowym
-Wzrost znaczenia idei tolerancji (m.in. w Koronie Królestwa Polskiego)
-Upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego
-Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie
-Podział polityczny i religijny Niemiec

Można i tak
Skutki reformacji:
- rozwój szkolnictwa, pedagogiki humanistycznej
- tłumaczenie Lutra na Niemiecki-> tłumaczenie Biblii na języki narodowe-> rozwój druku
- rozkwit kultur narodowych, publikacja literatury w językach narodowych
- wzrost znaczenia idei tolerancji (m.in. w Rzeczypospolitej)
- stosunki gospodarczo- społeczne, w dziedzinach, w których wypowiadali się reformatorzy, m.in.: brak potępienia dla lichwiarstwa, podkreślanie roli pracowitości,
- kontrreformacja


Powstały nowe Kościoły Reformacji:
-Luteranizm: M. Luter
-Anglikanizm
-Kalwinizm: Jan Kalwin
-Zwinglializm: Urlich Zwingli
- Purytanizm
-Anabaptyzm: T. Muntzer
-Socynianie: Michał Serwet


wybierz sobie lepsze :P:P
43 4 43
Dzięki wielkie :) :*
bardzo dziękuję
V^&!
2009-11-15T13:22:51+01:00
1.Podział polityczny i religijny
2.Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie.
3. Odnowa religijna Kościoła Katolickiego.
4.rozwój szkolnictwa, pedagogiki humanistycznej
5.tłumaczenie Lutra na Niemiecki-> tłumaczenie Biblii na języki narodowe-> rozwój druku
6.malejące uprawnienia monarchy na rzecz szlachty i magnaterii,
7.kontynuacja charytatywnej działalności kościoła przez państwo (związane z sekularyzacją)
8.odrzucenie doktryn uniwersalistycznych i wzmocnienie tworzenia państw,
9.rozkwit kultur narodowych, publikacja literatury w językach narodowych
10.Wojny religijne, toczone na terenie m.in. Niemiec i Francji, liczne prześladowania ze strony wielu uczestników walki
11.Uniezależnianie się od papieża i hierarchii kościelnej w państwach protestanckich
12.Powstanie dwóch nurtów kultury na terenie Europy Zachodniej, Środkowej i Północnej
13.Biblia w języku narodowym
14.Upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego
15.Uniezależnianie się od papieża i hierarchii kościelnej w państwach protestanckich
23 4 23
2009-11-15T16:32:18+01:00
Skutki reformacji:
-Rozłam w kościele chrześcijańskim: oddzielenie się Kościołów protestanckich (np. ewangeliczno-augsburski, czyli luterański; Kościół kalwiński, anabaptyści, anglikanie itd.) od Kościoła katolickiego
-Wojny religijne, toczone na terenie m.in. Niemiec i Francji, liczne prześladowania ze strony wielu uczestników walki
-Uniezależnianie się od papieża i hierarchii kościelnej w państwach protestanckich
-Powstanie dwóch nurtów kultury na terenie Europy Zachodniej, Środkowej i Północnej
-Biblia w języku narodowym
-Wzrost znaczenia idei tolerancji (m.in. w Koronie Królestwa Polskiego)
-Upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego
-Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie
-Podział polityczny i religijny Niemiec
15 3 15