Odpowiedzi

2009-11-15T13:18:02+01:00
Państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, ścisłej kontroli nad każdym aspektem jej życia. Państwo to preferuje określony przez siebie model posłusznego mu obywatela i wszelkimi dostępnymi sposobami stara się wpoić całemu społeczeństwu. Model obywatela jest jeden - zgodny z ideologią przewodnią państwa, wszelki pluralizm poglądów i postaw jest bezwzględnie niszczony.
3 4 3
2009-11-15T13:23:05+01:00
-pełna kontrola państwa nad obywatelem i jego życiem
-rządzi partia z wodzem na czele, podporządkowane są jej wszystkie organy władzy, władza nie podlega ani prawu, ani kontroli obywatelo
-rządzący nie dopuszczają do zmiany władzy
-istnieje jedna partia rządząca, wszystkie działające w państwie organizacje są zależne od władzy
-partia rządząca kontroluje środki masowego przekazu, wprowadzona jest cenzura
-nie wolno krytykowaćwładzy ani publicznie, ani prywatnie
-na ogromną skalę stosuje się terror i prześladowania w celu zastraszenia
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T13:30:11+01:00
-władzę panstwową sprawuje jedna masowa partia,działalność partii głoszących odmienne poglądy jest zakazana,a wszelkie przejawy niezależności są tepione
-istnieje pełna kontrola nad wszystkimi dziedzinami życia obywateli(włącznie z życiem prywatnym), oparta na terrorze stosowanym przez tajne służby.Jest to tzw.państwo policyjne.
-wszystkich obywateli obowiązuje oficjalna ideologia państwowa,zakładająca m.in. stworzenie nowego,idealnego społeczeństwa.
- wolność słowa nie istnieje,środki masowego przekazu są podporzątkowane wszechobecnej cenzurze.
-Wszystkie środki masowego przekazu są w pełni podporządkowane rządzącym
-władza sprawuje kontrolę na gospodarką.Aby mieć na nią wpływ,rządzący przejmują np.prywate fabryki,banki(gospodarka centralie sterowana). W innych przypadkach może istnieć własność prywatna,która jest jednak podporządkowana władzy i dostosowuje się do jej wymagań.
- Stosowana jest indokrynacja, chyli proces systematycznego i świadomego wpajania członkom społeczeństwa oficjalnej ideologi państwowej.
- Wyrażnie określeni są wrogowie państwa.
:))
2 5 2