Odpowiedzi

2009-11-15T14:09:00+01:00
II zasda dynamiki Neftona jeżeli na ciało działa stała i nie zwrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem które jest wprost propocjonalne do siły wypadkowej a odwrotnie propocjonalne do masy ciała
wzór a=F÷m zatem F=m×a (N=kg×m/s²

I zasada jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym
III zasada Jeżeli na ciało działa pewną silą na drugie ciało to ciało drugie oddziałuje na ciało piewsze z siłą równą co do wartości działającą w tym samym kierunku lecz mające przeciwny wzrot
wzrór:0→ ←0
zasada zachowania pędu (odrzutu) Pęd układu na który nie działają siły zewnętrzne jest stały
wzór: P₆=P⁷