Podaj wyjaśnienie danego środka stylistycznego, jego funkcję pełni w zdaniu (np. epitet- wzbogaca opis), cytat (z literatury) pokazujący wykorzystanie danego środka, oraz autor i książkę, z której pochodzi ten cytat.

# metafora (inaczej przenośnia)
# metonimia
# neologizm
# oksymoron
# onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)
# ożywienie
# paradoks
# parafraza
# paralelizm składniowy
# parenteza
# paronomazja
# personifikacja
# peryfraza
# pleonazm
# polisyndeton
# porównanie
# porównanie homeryckie
# powtórzenie
# przenośnia
# przerzutnia
# pytanie retoryczne
# retrospekcja
# rym
# synonim
# synekdocha
# synestezja
# symbol
# uosobienie
# wulgaryzm
# wykrzyknienie
# zdrobnienie
# zgrubienie
# złożenie
# związek frazeologiczny

Prosze o pomoc!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T13:37:24+01:00
# metafora (inaczej przenośnia) obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów np. "od ust sobie odejmę", lub "podzielę się z wami wiadomością".

# metonimia figura mająca na celu zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności.

# neologizm tworzony najczęściej z potrzeby nazwania rzeczy lub zjawisk dotąd nie występujących w rzeczywistości danego
języka.

# oksymoron tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach.

# onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze) wyraz naśladujący jakiś przedmiot

# ożywienie nadanie rzeczy cech ludzkich,żyjących

# parafraza coś co jest zinterpretowane

# porównanieczyli porównać jakś rzecz do jakiegoś rzeczownika

# powtórzenie czyli coś co się powtarza

# przenośnia coś powiedziane nie dosłownie

# wulgaryzm czyli cos obraxliwego

# zdrobnienie wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę mniejszą od nazywanej wyrazem podstawowym. Zdrobnienie oznaczać może też pozytywny (lub pogardliwy) stosunek do omawianego obiektu.

# zgrubienie wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę większą od nazywanej wyrazem podstawowym. Zgrubienie może oznaczać pogardliwy stosunek do omawianego obiektu, szczególnie, kiedy wiąże się ze zmianą rodzaju, np. baba → babsko.

# złożenie w językoznawstwie wyraz, w którym można wyizolować więcej niż jeden rdzeń

# związek frazeologiczny utrwalone w użyciu połączenie dwóch lub więcej wyrazów, które ma znaczenie symboliczne np. biała flaga, marzenie ściętej głowy, wypić duszkiem albo pójść po rozum do głowy.
3 4 3
2009-11-15T13:42:17+01:00
Wejdź na wikipedie tam masz wszystko
1 1 1