Oblicz objętość graniastosłupa o kwadratowej podstawie i wysokości 2,4 dm , w którym
a) obwód podstawy jest równy wysokości bryły.
b)przekątna podstawy ma długość 4 dm.
c) suma długości wszystkich krawędzi wynosi 19,2 dm.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T12:52:56+01:00
V=Pp×h
V=a²×h

a)
h=2,4 dm
a=2,4/4=0,6 dm
V=0,6²×2,4=0,864 dm³

b)
h=2,4 dm
d=4 dm = a√2
a√2=4
a=4/√2
a=2√2 dm
V=(2√2)²×2,4=19,2 dm³

c)
h=2,4 dm
19,2 = 4h+8a
19,2=4×2,4+8a
19,2=9,6+8a
9,6=8a
a=1,2 dm
V=1,2²×2,4=3,456 dm³