Chciałbym rzeczownik w danej formie i do niego zdanie:
bracia - C.lm
muzeum - D.lm
człowiek - N.lm
dłoń - N.lm
rok - B.lm
kośc - N.lm

Nowakówna - D.lp
Białystok - Msc.lp
sędzia - N.lp
Anna i paweł Lipszycowie - C.
przyjaciel - Mcs.lm

Objaśnienie:

lm-liczba mnoga
lp-liczba pojedyncza

M. mianownik
D. dopełniacz
C. celownik
B. biernik
N. narzędnik
Msc. miejscownik
W. wołacz

3

Odpowiedzi

2009-11-15T13:42:37+01:00
Chcę pomóc moim braciom.
Nie poszłem dzisiaj do muzeum.
Idę z człowiekiem na wykład.
Mam problemy zdrowotne z dłonią.
Witamy dzisiaj Nowy Rok.
Poszedłem do lekarza ze złamaną kością.

Nowakówny nie było dzisiaj w szkole.
Pisze wypracowanie o Białystoku.(nie pewne)
Rozmawiamy z sędzią w sprawie wyniku meczu.
Składam życzenia Annie i Pawłowi Lipszyco.
Rozmawiam z mamą o moim najlepszym przyjacielu.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T13:43:51+01:00
Braciom : pomagam braciom w zadaniach.
muzeów: w naszym mieście jest wiele muzeów.
z ludźmi: z wieloma ludźmi przyjaźnie się.
z dłońmi: z złożonymi dłońmi modliliśmy się na religii.
lat : mam już .. lat.
z kośćmi:z połamanymi kośćmi chłopiec poszedł do chirurga.
nowakównej: byłem wczoraj u sąsiadki nowakównej
o białym stoku: w wiadomosciach mowili o bialym stoku
z sędzią:
annie i pawłowi lipszycom: annie i pawłowi lipszycom się dzecko
o przyjacielach: napisałem powieść o przyjacielach.
2009-11-15T14:00:16+01:00
Braciom - Przyglądam się braciom.
muzeów - W naszym mieście nie ma muzeów.
ludźmi - Lubię rozmawiać z mądrymi ludźmi.
dłońmi - Mam problemy z dłońmi.
lata - Widzę, że zmieniłeś się przez te lata.
kośćmi - Widziałam chłopca z połamanymi kośćmi.
Nowakównej - Nowakównej nie ma dzisiaj w domu.
Białystoku - O Białystoku krążą legendy.
sędzią - Adwokat udał się z sędzią na kawę.
Annie i Pawłowi Lipszczycom - Przyglądam się Annie i Pawłowi Lipszycom podczas gali wręczenia nagród.
przyjaciołach - Napisałam książkę o moich przyjaciołach