Znajdźcie w internecie fragment książki "Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei" Alina i Czesław Cenkiewiczowie. Fragment zatytułowany Skąd się bierze góra lodowa i na podstawie tekstu opiszcie górę lodową z uwzględnieniem tego jak się zmieniała.

Proszę

1

Odpowiedzi

2009-11-15T13:52:45+01:00
Literatura taka charakteryzuje się pewnymi cechami, które do pewnego stopnia różnią ją od literatury "dorosłej". Chodzi tu przede wszystkim o taki dobór zawartości i formy, by odpowiadał potrzebom i gustom tej grupy odbiorców, przy czym autorzy tworzący ten rodzaj literatury zwykle zwracają uwagę na to, by ich dzieła wykazywały pewne walory wychowawcze i edukacyjne.