Odpowiedzi

2009-11-15T13:48:24+01:00
List do Rzymian (św. Paweł)
1 List do Koryntian (św. Paweł)
2 List do Koryntian(św. Paweł)
List do Galatów(św. Paweł)
List do Efezjan(św. Paweł)
List do Filipian(św. Paweł)
List do Kolosan(św. Paweł)
1 List do Tesaloniczan(św. Paweł)
2 List do Tesaloniczan(św. Paweł)
1 List do Tymoteusza(św. Paweł)
2 List do Tymoteusza(św. Paweł)
List do Tytusa(św. Paweł)
List do Filemona(św. Paweł)
List do Hebrajczyków(św. Paweł albo ktoś z jego grona, ale podaje się zazwyczaj Pawła)
List św. Jakuba (św Jakub)
1 List św. Piotra (św Piotr)
2 List św. Piotra(św. Piotr)
1 List św. Jana(św. Jan)
2 List św. Jana(św. Jan)
3 List św. Jana(św. Jan)
List św. Judy (św. Juda)
17 4 17