16 gram pewnego metalu wypiera z roztworu kwasu solnego 8,96 dm³(warunki normalne).Reakcja przebiegła według równania
Me+2H→Me²⁺+H₂
Oblicz masę atomową tego metalu i podaj jego symbol.
Do roztworu wodnego zawierającego oranż metylowy wprowadzono tlenek siarki(4)w wyniku czego wskaźnik zmienił zabarwienie z pomarańczowego na czerwone(roztwór1).Do tak powstałego roztworu dodano nadmiar zasady sodowej(roztwór2)barwa roztworu ponownie uległa zmianie,
Określ odczyn otrzymanych roztworów oraz napisz jakim zmianom uległo pH roztworu w wyniku opisanych doświadczeń w tym celu wypełnij tabelę

Roztwór1 Roztwór2

Odczyn

pH

1

Odpowiedzi

2011-07-25T10:55:54+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
Me + 2H⁺ ---->Me²⁺ + H₂
16g Me-------8,96dm³ H₂
xg Me--------22,4dm H₂
x = 40g
Metalem o masie atomowej 40u jest wapń (Ca)

2)
Roztwór1: Oczyn kwasowy (barwa czerwona), pH<7
Roztwór2: Odczyn zasadowy (barwa żółta), pH>7

1 5 1