Odpowiedzi

2009-05-08T08:57:11+02:00
Czytać słowo Boże z wyjątkiem Ewangelii,
śpiewać psalm responsoryjny i werset przed Ewangelią,
odczytywać wezwania modlitwy powszechnej oraz komentarze,
posługiwać przy ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia troszcząc się o mszał i mikrofon, kielich i patenę, kadzidło i krzyż, światło i wodę.
Oni także powinni przynosić do ołtarza chleb i wino jako dary ludu Bożego, pełnić funkcję kantora lub organisty, ożywiać śpiew zgromadzenia i wykonywać niektóre śpiewy jako schola lub chór.
Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej mogą zgodnie z prawem pomagać w udzielaniu Komunii św. i zanosić ją chorym.