1. Na+Br₂→...
2. Na+...→Na₂O
3. H₂O→...+...
4. Na₂O+H₂O→
5. ...+...→H₂O

Dobrze, by było gdyby było wyjaśniono dlaczego tak a nie inaczej, przy każdym pod punkcie.
Jeśli będzie wyjaśnienie do każdego pod punktu nagrodzę Twoją odpowiedź jako Najlepszą.

Pozdrawiam ;]

2

Odpowiedzi

2009-11-15T13:59:20+01:00
1. 2Na+Br₂→ 2NaBr metal + niemetal → sól(beztlenowa)
2. 4Na+O₂→ 2Na₂O metal + tlen → tlenek metalu
3. 2H₂O→ 2H₂+ O₂
4. Na₂O+H₂O→ 2NaOH tlenek metalu + woda →zasada
5. 2H₂+O₂→ 2H₂O

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:09:04+01:00
1) 2Na + Br₂ ---> 2NaBr (Na jest jednowartosciowe a Br może być jedno-, trzy-, pięcio- lub siedmiowartosciowe - tu dałam że jest jedno wartosciowe. pozniej trzeba uzgodnic wspolczynniki tak aby sie wszystko zgadzalo :P)
2) 4Na + O₂ ---> 2Na₂O ( tlenek sodu powstaje w wyniku łączenia się sodu z tlenem. tlen jest dwuwartosciowy a sod jednowartosciowy wiec nalezy uzgodnic wspolczynniki)
3)2H₂O ---> 2H₂ + O₂ (jest to rozkład tlenku wodoru czyli wody. woda sklada sie z czasteczki dwuatomowej wodoru i czasteczki dwuatomowej tlenu. pozniej nalezy uzgodnic wspolczynniki. w przykładzie 5 jest tak samo tylko strony sie zmieniaja O₂ + 2H₂ ---> 2H₂O)
4) Na₂O + H₂O ---> 2NaOH (otrzymywanie zasady czyli wodorotlenku poprzez łączenie tlenku metalu i wody. wystarczy uzgodnic wspolczynniki )