Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-08-11T13:30:48+02:00

ZALETY
- w czasie wolnej elekcji był wybierany król, który był niezależny i miał wzmacniać pozycję Polski w Europie.
- w czasie demokracji szlacheckiej rozwineła się gospodarka folwarczno - pańszczyźniania,
- utworzenie ruchu egzekucyjnego

WADY
- w czasach demokracji szlacheckiej występowało "liberum veto". Wystarczyło że tylko 1 poseł go użyje a cały sejm walny zostawał zrywany co paraliżowało sprawy państwa i źle wpływało na jego dalsze losy,
- szlachta w trakcie podejmowania decyzji kierowała się także własnym interesem aby sie wzbogacić,
- w tym czasie królem mógł zostać obcokrajowiec co powodowało niezbyt dobre dezycje dla naszego kraju.

33 3 33
2010-08-11T13:53:46+02:00

Wady:
- "liberum veto" czyli nie pozwalam, zrywanie sejmów jednym głosem podbuntowanego szlachcica powodowało niekorzystną sytuację polityczną- sejmy były organizowane, ale nie wnosiły żadnych zmian/ustaw,
- przywileje szlacheckie- dążenie szlachty do poprawienia tylko własnego bytu, bez wglądu na uboższe warstwy społeczeństwa polskiego,
- przekupność; pozwalanie na ingerencję obcych władców w sprawy wewnętrzne kraju,
- wybieranie obcokrajowców na króla,
- rokosze,
- uchwalenie konstytucji "Nihil novi", 
- szeroko rozpowszechniona korupcja.
Zalety:
- ruch egzekucyjny,
- dążenie do wymiany handlowej z innymi krajami Europejskimi,
- wybór króla spośród kandydatów, który był najodpowiedniejszą osobą, mogącą umocnić pozycję Polski; często jednak nasz kraj był traktowany przez takich królów jako przystanek umacniający karierę,
- zalążek nowego systemu politycznego. 


Pozdrawiam, kate66 ;)

23 3 23