KREW I LIMFA

Zadanie 6. Wyjaśnij, czym różni się surowica od osocza i w jaki sposób można wyodrębnić każdy z tych dwóch płynów z pobranej krwi.

KREW I RÓWNOWAGA WEWNĘTRZNA ORGANIZMU

Zadanie 1. Napisz, co to jest równowaga wewnętrzna organizmu i wymień w punktach, w jaki sposób krążenie krwi i limfy przyczynia się do zachowania tej równowagi.

Zadanie 3. Podaj dwa argumenty za wykonywaniem autotransfuzji.

Zadanie 5. Opisz sposób powstawania limfy i jej skład.

Zadanie 6. Wyjaśnij, na czym polega rola krwi w termoregulacji.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T15:53:05+01:00
Osocze,to płynny składnik krwi,w którym zawieszone są pozostałe komórkowe(morfotyczne) składniki krwi. Jego skład to 92% woda,1% związki nieorganiczne(sole mineralne gł Cl,K,Na)7% to zw.organiczne tj: białka(albuminy,globuliny i składnik krzepnięcia krwi fibrynogen),kwasy tłuszczowe,cholesterol,witaminy(A,D,E,K),barwniki,pochodzące z rozkładu cząsteczki hemu-bilirubina i urobilinogen. Uzyskiwane przez wirowanie próbki krwi,efektem tego jest oddzielenie osocza od pozostałych elementów krwi. Surowica ma podobny skład do osocza,ale nie posiada składników związanych z krzepnięciem( fibrynogen,płytki krwi) w związku z tym nie krzepnie,jest pozostałością po skrzepie. Stosuje się ją do uodparniania przeciw chorobom zakaźnym (oporność bierna)i przy niedoborze przeciwciał. Uzyskuje się ją głównie z krwi zwierząt(podobnie jak osocze,a następnie metodami laboratoryjnymi usuwa zbędne składniki) Obecnie naukowcy dążą do uzyskania czystych białek z surowicy(albumin i globulin)Równowaga wewnętrzna organizmu(homeostaza) czyli dążenie organizmu do utrzymania względnie stałego środowiska wewnętrznego,w utrzymaniu tej równowagi biorą udział wszystkie narządy i mają na nią wpływ wszystkie procesy biochemiczne zachodzące w organizmie. Jest to bardzo trudne do osiągnięcia i związane z dużym nakładem energii. Każde zaburzenie homeostazy,utrzymujące się w dłuższym okresie czasu wiąże się ze stanami chorobowymi.

rola układu krązenia w utrzymaniu homeostazy:
1 utrzymanie stałej temperatury ciała(termoregulacja) krew rozprowadza ciepło po całym organizmie,utrzymuje stałą temp.ciała ( wyjątek stanowią stany chorobowe i towarzysząca im gorączka),bez względu na warunki zewnętrzne. Służą temu odpowiednie mechanizmy: rozszerzanie naczyń krwionośnych przez co usuwany jest nadmiar ciepła,spada wówczas ciśnienie)
obkurczanie naczyń krwionośnych,gdy temp.jest zbyt wysoka-spada ciśnienie.
2 Krew rozprowadza do miejsc docelowych hormony kontrolujące mechanizmy termoregulacyjne mające na celu podwyższenie lub obniżenie temp. ciała
3 w aorcie i tętnicy szyjnej znajdują się chemo- i baroreceptory wysyłające impulsy do ośrodka naczyniowo ruchowego o spadku prężności tlenu w krwi tętniczej lub dwutlenku węgla w krwi żylnej,następstwem tego jest rozszerzenie lub zwężenie naczyń
4 mechanizmy homeostatyczne uruchamiają się m.inn. w momencie utraty krwi
5 do utrzymania homeostazy niezbędna jest glukoza (składnik osocza krwi) Jej spadek wiąże się ze spadkiem ciśnienia
6 krew doprowadza tlen do każdej komórki ciała (jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu )
7 odprowadza zbędne produkty przemiany materii(grożą zatruciu organizmu)

Autotransfuzja-przetoczenie własnej,konserwowanej krwi .
Zalety:
1 uniknięcie ryzyka związanego z niezgodnością antygenów krwinkowych
2 uniknięcie chorób wirusowych,bakteryjnych,pasożytniczychLimfa to rodzaj tkanki łącznej,która jest przesączem krwi. Z krwi spływa do naczyń chłonnych i staje się chłonką (limfą).Ma skład podobny do osocza: woda,sole mineralne,hormony,enzymy,białka,cholesterol,wydzieliny i wydaliny komórek,limfocyty. Rozprowadza ona tłuszcze pokarmowe i bierze udział w odporności organizmu dzięki białkom mającym zdolności fagocytarne (żerne). niszczą one czynniki chorobotwórcze zanim zdążą się one przedostać do krwi


O roli krwi w termoregulacji napisałam Ci w pytaniu o homeostazie.
9 4 9