1. Tramwaj poruszał się z prędkością o wartości 18 km/hi został zahamowany w czasie 4 s. Oblicz przyspieszenie i drogę hamowania przy założeniu, że podczas hamowania tramwaj poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym.

2.Chłopiec kopnął piłkę o wartości 30N. Jaką siłą działa piłka na nogę chłopca. Jaki był zwrot tej siły? Czy siły te się równoważyły?

3. Pocisk o masie 20g porusza się z prędkością o wartości 800 m/s, a samochód o masie 600 kg ma prędkość o wartości 10 m/s. Które z tych ciał ma większą wartość pędu?

4. Klocek o masie 10kg porusza się z przyspieszeniem o wartości 2 m/s2, jeżeli działa na niego siła o wartości 30N . Oblicz wartość siły tarcia i współczynnika tarcia.

5. Skrzynkę o masie 1 kg przesunięto na odległość 5m po powierzchni o współczynniku tarcia 0,3. Oblicz wartość wykonanej pracy.

6. Na ciało o masie m=2kg działa pionowo w górę siła o wartości F=25N. Oblicz przyspieszenie ruchu ciała oraz energię potencjalną, kinetyczną i całkowitą po 4s od chwili rozpoczęcia ruchu.

7. Przyspieszenie grawitacyjne na księżycu ma 6razy mniejszą wartość niż na Ziemi. Ile będziesz ważył na księżycu.

8. Do dwóch naczyń nalano wodę o tej samej temperaturze , lecz o różnych masach. Następie oba naczynia z wodą ogrzano o jednakowe przyrosty temperatury. Czy przyrosty energii wewnętrznej obu wód będą takie same? Uzasadnij odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T14:42:16+01:00
1.
a = ? = v/t
v = 18 km/h = 20m/s
t = 4s
a = 20 : 4 = 5 m/s(kwadrat)

2. Siłą oporu.
Zwrot tej siły przeciwny do zwrotu siły chłopca.
Te siły się nie równoważą.

3.
p = m * v
p1 = 0,02kg * 800m/s = 16kg*m/s
p2 = 600kg * 10m/s = 6000kg*m/s
Samochód ma większą wartość pędu.

4.
30N, 30

5.
1kg * 5m * 0,3 = 1,5J

6.
F=am
Ep=mgh
Ek=1/2mv²
Ec=Ep+Ek
a=v/t
h=1/2at²

m=25kg
g=10m/s²
t=4s
a=25:2=12,5m/s²
v=12,5*4=50m/s
Ep=25*10*100=25000J
h=12,5*16:2=100m
Ek=25*2500:2=31250J
Ec=25000+31250=56250J

7.
6 razy mniej

8.
Nie, ponieważ masy są różne.