Odpowiedzi

2009-11-15T14:32:26+01:00
Dysocjacja kwasów, wodorotlenków i soli polega na ich rozpadzie po wpływem wody na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony).
W przypadku wodorotlenków rozpadają się one na kationy wodoru i aniony grup wodorotlenowych, w przypadku kwasów rozpadają się na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych a w przypadku soli na kationy metalu i aniony reszt kwasowych.

KWASY:
HR -> nH⁺ + R⁻n (n przy minusie to indeks górny:P)
H₂SO₄ -> 2H⁺ + SO₄⁻²

WODOROTLENKI:
M(OH)n -> M⁺n + nOH⁻ (n przy plusie jest w indeksie górnym)
Mg(OH)₂ -> Mg⁺² + 2OH⁻

SOLE:
MnR -> nM⁺+ R⁻n (n przy metalu indeks dolny:))
Na₂SO₄ -> 2 Na⁺ + SO₄⁻²
2009-11-15T14:57:38+01:00
Dysocjacja jest to rozpad pod wpływem wody kwasów,wodorotlenków i soli na jony ( kationy i aniony).
Kwasy rozpadają się na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
Wodorotlenki rozpadają się na kationy metali i aniony wodorotlenkowe ( OH⁻).
Sole rozpadają się na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
np.:

Kwasy:
HNO₃ -> H⁺ + NO₃⁻
H₃PO₄ -> 3H⁺ + PO₄³⁻

Wodorotlenki:
NaOH -> Na⁺ + OH⁻
Ca(OH)₂ -> Ca²⁺ + 2OH⁻

Sole:
Na₂SO₄ -> 2Na⁺ + SO₄²⁻
Mg₃(PO₄)₂ -> 3 Mg²⁺ + 2PO₄²⁻