Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T18:38:40+01:00
P - liczba pi
wzor na pole koła: pr²
wzór na obwód koła: 2pr
²
I.
r₁=3 ; r₂=9
pole₁ = p x 3² = 9p
pole₂ = p x 9² = 81p
pole figury = 81p - 9p = 72p

obwód1= 2p x 3 = 6p
obwód2 = 2p x 9 = 18p

II.
r₁=2 ;r₂=6
pole1 = p x 2² =4p
pole2 = p x 6² =36p
pole figury = (36p - 4p)/2 = 32p/2 = 16p

obwód1 = 2p x 2 = 4p/2 = 2p
obwód2 = 2p x 6 = 12p/2 = 6p
jescze trzeba obliczyć róznicę między promieniami

6-2=4
obwód figury = 4+8p
1 5 1