Odpowiedzi

2009-11-15T14:28:50+01:00
Ogniwo Volty - płytki cynkowa i miedziana zanurzone w roztworze wodnym kwasu siarkowego (VI). Obwód zamknięty: - Zn | H2SO4 | Cu +. Należy do jednych z najstarszych ogniw galwanicznych. Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi około 1,1 V.
Kwas siarkowy występuje w roztworze w formie zdysocjowanej:
H2SO4 + 2 H2O → 2 H3O+ + SO42-Na elektrodzie cynkowej zachodzi utlenianie jej materiału do kationów Zn+2, które przechodzą do roztworu, gdzie przeciwjonami dla nich są aniony siarczanowe SO42-, pochodzące z dysocjacji kwasu siarkowego Na elektrodzie miedzianej zachodzi reakcja redukcji jonów hydroniowych do gazowego wodoru.
Sumarycznie procesy zachodzące na elektrodach sprowadzają się do:
elektroda cynkowa: Zn → Zn2+ + 2e
elektroda miedziana: 2 H+ + 2e → H2
zaś jony siarczanowe nie uczestniczą w gruncie rzeczy w całym procesie, spełniając tylko rolę przeciwjonów dla jonów hydroniowych i cynkowych.
W ten sposób to działa.
9 1 9