Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:40:05+01:00
Obecnie szczególna teoria względności stała się integralną częścią fizyki. Stanowi podstawę zrozumienia praw natury i takich pojęć jak: masa, energia, przestrzeń i czas. Prace Einsteina stanowią podstawę odkryć XX wieku, znalazły zastosowanie w technice, co pozwoliło manipulować zjawiskami przyrody. Tranzystory, mikroskopy elektronowe, komputery, komórki fotoelektryczne- to zaledwie kilka przykładów olbrzymiego skoku w dziedzinie informatyki i komunikacji, który nastąpił po einsteinowskiej rewolucji.
Teoria znana dziś pod nazwą ogólnej teorii względności jest przede wszystkim teorią grawitacji. Stanowi podstawę dwudziestowiecznej kosmologii- między innymi wyjaśnia przesunięcie się ku czerwieni widm galaktyk, które dowodzi, iż Wszechświat się rozszerza, oraz tłumaczy powstawanie czarnych dziur.
Najbardziej znanymi osiągnięciami Einsteina są Jego teorie względności (przytoczona pokrótce szczególna i powstała prawie dziesięć lat później ogólna teoria względności), ale nie tylko one przyniosły mu światową sławę. W rzeczywistości Albert Einstein uzyskał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki przede wszystkim za pracę wyjaśniającą ważne zjawisko fotoelektryczne, które stanowiło dla owego czasu zagadkę dla fizyków. Albert Einstein założył ,iż istnieją fotony- czyli cząstki światła. Okazało się to słuszne a hipoteza istnienia fotonów wywarła istotny wpływ na rozwój teorii kwantów i stanowi obecnie jej integralną część.
Na początku XX wieku skromny urzędnik biura patentowego w Bernie opracował teorię, która raz na zawsze zmieniła naszą wizję świata. Teoria ta nazwana została teorią względności.