Zadanie 1:
Pizzeria oferuje pizze w 3 wielkościach. Oblicz ile w przybliżeniu kosztuje 1dm kwadratowy pizzy każdego rodzaju.
średnica pizzy cena
30cm 16zł
40cm 20zł
60cm 27zł

zadanie 2:
a)Promień okręgu jest równy 10. Oblicz jaką długość ma łuk tego okręgu wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 50* o wierzchołku w środku okręgu.
b) promień koła -5. Jakie pole ma wycinek koła wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 72*?

zadanie 3:
jaki promień ma koło w którym wycinkowi o polu 1/9 II(Pi) odpowiada kąt środkowy o mierze 135*?

zadanie 4:
przeczytaj ciekawostkę. Przypuśćmy że koło roweru Jacka ma średnicą 60 cm.
a)Licznik rowerowy wskazuje 100km.Oblicz jaką odległość przejechał Jacek, jeśli przyjmiemy II(Pi)= 3,1416

b)Przyjmując że II(Pi) =3,1416. Jacek obliczył ze przejechał 10km. Jaką odległość wskazał licznik rowerowy?

Ciekawostka:
rowerowy licznik km. składa się z dwóch części. Jedna liczy obroty koła, druga to rodzaj komputerka który liczbę obrotów koła zamienia na liczbę przebytych km. Montując licznik, należy wprowadzić do komputerka obwód koła roweru.

W instrukcji licznika zaleca się wpisać liczbę 3,14xśrednica koła. Ta przybliżona wartość obwodu powoduje że wskazania licznika nie są dokładne.

2

Odpowiedzi

2009-11-15T14:08:05+01:00
Zadanie 1
a) 30cm 16zł
3dm 16zl/3
1dm 5,33zł
b) 40cm 20zł
4dm 20zł/4
1dm 5zł
c)60cm 27zł
6dm 27zł/6
1dm 4,5zł

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:24:10+01:00
Zadanie 1:
Pizza nr 1:
P=pi r2
P=Pi razy (15cm)do kwadratu
P=225cm2 *pi
zamieniam cm2 na dm2
P=pi* 2,25 dmdo kwadratu
P=3,14*2,25 dm2
P=7,06 dm2
7,06dm2-16zł
1dm2-x
x=2,28zł za 1 dm2

Pizza nr2:
P=pi*r2=pi (20cm)2=400cm2*pi
400cm2*pi=4 dm2*pi=12,56 dm2
12,56dm2-20zł
1dm2-x
x=1dm2*20zł/ 12,56dm2= 1,59zł
za 1 dm2 pizzy nr2 trzeba zapłacić 1,56zł

pizza nr3:
P=pi *(30cm)2
900cm2*pi = zamieniam na dm2 = 9dm2*pi
9dm2*3,14=28,26dm2
28,26dm2-27zł
9dm2-x
x=0,96zł
za 1 dm2 pizzy nr3 trzeba zapłacić 0,96zł.

zad 2
a) r=10 ł=?
alfa/360*2pi r
50/360*2 pi 10
5/36*20pi=25/9
Łuk ma długość 25/9

b)Pw=72/360*pi*5do kwadratu
Pw=1/5pi*25=5*pi
Pole wycinka koła wynosi 5pi

3 3 3