Odpowiedzi

2009-11-15T14:17:32+01:00
* ZALETY
Wykorzystują szeroko dostępne źródła energii.
* WADY
Do atmosfery usuwane są zanieczyszczenia, które zatruwają środowisko, zwiększają efekt cieplarniany, powodują kwaśne deszcze i stwarzają problemy zdrowotne. Środowisko zostaje zanieczyszczone popiołami i żużlem. W razie katastrofy podczas transportu morskiego ropy naftowej następuje zanieczyszczenie wód oraz zniszczenie flory i fauny. Spośród wszystkich paliw kopalnych , najmniejsze zagrożenie dla środowiska stwarza gaz ziemny Źródła energii są nieodnawialne, więc w końcu ulegną wyczerpaniu